Glavna urednica: Sanja Petrović

Suradnici: Danijela Čavlović i Latica Martinis

Fotografi: Vedran Tomac i Daniel Gjurček

Ovlaštena osoba za zastupanje: Mladen Jambrović

Kontakt: marketing@iverpan.hr

Iverpan d.o.o.
OIB: 79423686094
Adresa: Goričica, Zagrebačka 23, 10380 Donja Zelina
Osnivač: Vladimir Findri
Iznos temeljnog kapitala: 1.035,238 €